Illustration of 200 MWh Heatcube battery

200 MWh: Et slikt system kan bygges for 10 prosent av prisen til et batterisystem og levere energien som varme. (Foto: Kyoto Group)

Mange tenker kanskje ikke så mye på at energien vi produserer fra sol og vind av og til må lagres til det er bruk for den. Svaret på lagring av fornybar energi blir gjerne batterier. Men når strømmen likevel skal gå til å produsere varme, er det mye billigere å lagre den som varme enn som strøm i batterier.

Les hele artikkelen på tu.no